Ymyriadau’n Seiliedig ar Natur

Disgrifiad: Mae ymyriadau’n seiliedig ar naturGI yn derm ambarél a ddefnyddir i ddisgrifio grwpiau, ymyriadau neu wasanaethau sy’n cefnogi unigolion i wella eu llesiant drwy gysylltu â natur a threulio amser mewn amgylcheddau naturiol neu led-naturiol. Mae atgyfeirio gwyrdd, atgyfeirio glas, ffermio gofal, garddwriaeth therapiwtig ac ecotherapi oll yn dod o dan yr ambarél ymyriadau’n seiliedig ar natur.

Termau Amgen: Ecotherapi, gweithgareddau’n seiliedig ar natur, gweithgareddau hybu iechyd sy’n seiliedig ar natur, iechyd a llesiant sy’n seiliedig ar natur, sefydliadau sy’n seiliedig ar natur, datrysiadau sy’n seiliedig ar natur, presgripsiynu natur, ymyrraeth grŵp sy’n seiliedig ar natur yn yr awyr agored

Termau Cysylltiedig: Asedau cymunedol, Sefydliadau’r Sector Cymunedol a Gwirfoddol, atgyfeirio, atgyfeirio at addysg, atgyfeirio at gymorth lles, atgyfeirio at lyfrau, atgyfeirio at ymarfer corff, atgyfeirio creadigol, atgyfeirio glas, atgyfeirio gwyrdd, cyfeirio a chyfeirio gweithredol, llesiant, llwybr presgripsiynu cymdeithasol, ymarferydd presgripsiynu cymdeithasol

filed under: