Atgyfeirio at Addysg

Disgrifiad: Mae atgyfeirio at addysg yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio’r broses o atgyfeirio unigolion at gyfleoedd dysgu ffurfiol, gan gynnwys llythrennedd a sgiliau sylfaenol. Gall gynnwys y defnydd o gynghorwyr dysgu mewn sefydliadau addysg, gwasanaethau dydd, timau iechyd meddwl neu sefydliadau’r sector cymunedol a gwirfoddol. Gall y cynghorwyr dysgu helpu i nodi gweithgareddau addysgol priodol ar gyfer unigolion a chefnogi mynediad.

Termau Amgen: Addysg ar bresgripsiwnGI

Termau Cysylltiedig: Asedau cymunedol, Sefydliadau’r Sector Cymunedol a Gwirfoddol, atgyfeirio, atgyfeirio at gymorth lles, atgyfeirio at lyfrau, atgyfeirio at ymarfer corff, atgyfeirio creadigol, atgyfeirio glas, atgyfeirio gwyrdd, cyfeirio a chyfeirio gweithredol, llesiant, llwybr presgripsiynu cymdeithasol, ymarferydd presgripsiynu cymdeithasol, ymyriadau’n seiliedig ar natur

filed under: