Atgyfeirio Glas

Disgrifiad: Term ambarél aa ddefnyddir i ddisgrifio atgyfeirio unigolion at grwpiau, ymyriadau neu wasanaethau sy’n cefnogi pobl i gymryd rhan mewn ymyriadau’n seiliedig ar natur mewn amgylcheddau ‘glas’ naturiol neu lled-naturiol, er mwyn gwella eu llesiant. Defnyddir y term campfa las i ddisgrifio amgylchedd sy’n seiliedig ar ddŵr, er enghraifft llyn neu forlin, lle y gall unigolyn gymryd rhan mewn gweithgareddau a/neu ymarfer corff sy’n seiliedig ar ddŵr neu ger y dŵr. Mae enghreiffitau o weithgareddau atgyfeirio glas yn cynnwys nofio, syrffio, rhwyfo ac ioga traeth.

Termau Amgen: Presgripsiynu glasGI

Termau Cysylltiedig: Asedau cymunedol, Sefydliadau’r Sector Cymunedol a Gwirfoddol, atgyfeirio, atgyfeirio at addysg, atgyfeirio at gymorth lles, atgyfeirio at lyfrau, atgyfeirio at ymarfer corff, atgyfeirio creadigol, atgyfeirio gwyrdd, cyfeirio a chyfeirio gweithredol, llesiant, llwybr presgripsiynu cymdeithasol, ymarferydd presgripsiynu cymdeithasol, ymyriadau’n seiliedig ar natur

filed under: