Atgyfeirio at Gymorth Lles

Dyma pryd rydych chi’n cael eich atgyfeirio am help gyda:

  • lles cymdeithasol, y gwasanaethau sy’n eich cefnogi pan fyddwch ei angen
  • y gyfraith neu
  • arian

Er enghraifft, help gyda rheoli dyled, delio â problemau tai a llawer o bethau eraill.

Termau Cysylltiedig: Asedau Cymunedol Hybiau Cymorth Cymunedol, Atgyfeirio, Atgyfeirio Creadigol, Atgyfeirio Glas, Atgyfeirio Gwyrdd, Atgyfeirio at Addysg, Atgyfeirio at Ymarfer Corff, Caffis Cymunedol, Cydgynhyrchu, Cyfannol, Cyfeirio a Chyfeirio Gweithredol, Cynllunio Camau Gweithredu, Dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, Llesiant, Llwybr Presgripsiynu Cymdeithasol, Presgripsiynnu Cymdeithasol, Sgwrs am Yr Hyn sy’n Bwysig, Ymarferydd Presgripsiynu Cymdeithasol, Ymyriadau’n Seiliedig ar Natur

filed under: