Cynllunio Camau Gweithredu

Mae hyn yn gynllunio rhyngoch chi a’ch ymarferydd presgripsiynu cymdeithasol. Fe fyddan nhw yn gwneud cynllun gweithredu am y gwasanaethau a’r gweithgareddau sydd yn gallu helpu i wella’ch iechyd a’ch llesiant.

Mae hyn weithiau yn cael ei alw yn: cynllun llesiant

Termau Cysylltiedig: Cydgynhyrchu, Cyfeirio a Chyfeirio Gweithredol, Dull sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn, Llesiant, Llwybr Presgripsiynu Cymdeithasol, Presgripsiynnu Cymdeithasol, Sgwrs am Yr Hyn sy’n Bwysig, Ymarferydd Presgripsiynu Cymdeithasol

filed under: