Llwybr Presgripsiynu Cymdeithasol

Dyma pryd rydych chi’n cael mynediad i presgripsiynu cymdeithasol ac rydych chi yn cael eich atgyfeirio i grwpiau neu wasanaethau eraill.

Termau Cysylltiedig: Asedau Cymunedol, Atgyfeirio, Cydgynhyrchu, Cyfannol, Cyfeirio a Chyfeirio Gweithredol, Cynllunio Camau Gweithredu, Dull sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn, Llesiant, Presgripsiynnu Cymdeithasol, Sgwrs am Yr Hyn sy’n Bwysig, Ymarferydd Presgripsiynu Cymdeithasol

filed under: