Atgyfeirio

Mae hyn yn meddwl anfon eich manylion at wasanaeth, fel eich bod chi yn gallu defnyddio’r gwasanaeth hwnnw. Er enghraifft, mae meddyg teulu neu weithiwr cymunedol yn gallu atgyfeirio person at ymarferydd presgripsiynu cymdeithasol. Neu mae ymarferydd presgripsiynu cymdeithasol yn gallu atgyfeirio person i grŵp neu sefydliad i wneud gweithgaredd.

Rydych chi hefyd yn gallu atgyfeirio eich hun at ymarferydd presgripsiynu cymdeithasol. Mae hyn yn cael ei alw yn hun-anatgyfeirio.

Termau Cysylltiedig: Asedau Cymunedol, Cydgynhyrchu, Cyfeirio a Chyfeirio Gweithredol, Cynllunio Camau Gweithredu, Llwybr Presgripsiynu Cymdeithasol, Presgripsiynnu Cymdeithasol, Sgwrs am Yr Hyn sy’n Bwysig, Ymarferydd Presgripsiynu Cymdeithasol

filed under: