Asedau Cymunedol

Mae hyn yn meddwl unrhyw beth sydd yn gallu cael ei ddefnyddio i wella ansawdd bywyd cymunedol. Mae’n gallu bod yn grŵp neu’n wasanaeth. Neu mae’n gallu bod yn adeilad, yn dir, neu’n berson.

Er enghraifft, mae grŵp nofio a phwll nofio yn asedau cymunedol.

Termau Cysylltiedig: Atgyfeirio, Atgyfeirio Creadigol, Atgyfeirio Glas, Atgyfeirio Gwyrdd, Atgyfeirio at Addysg, Atgyfeirio at Gymorth Lles, Atgyfeirio at Ymarfer Corff, Caffis Cymunedol, Cydgynhyrchu, Cyfeirio a Chyfeirio Gweithredol, Cynllunio Camau Gweithredu, Hybiau Cymorth Cymunedol, Llwybr Presgripsiynu Cymdeithasol, Presgripsiynnu Cymdeithasol, Ymyriadau’n Seiliedig ar Natur

filed under: