Atgyfeirio at Addysg

Dyma pryd rydych chi’n cael eich atgyfeirio i gymryd rhan mewn dysgu. Mae hyn meddwl pethau fel darllen, ysgrifennu a mathemateg.

Mae hyn weithiau yn cael ei alw yn: addysg ar bresgripsiwn

Termau Cysylltiedig: Asedau Cymunedol, Atgyfeirio, Atgyfeirio Creadigol, Atgyfeirio Glas, Atgyfeirio Gwyrdd, Atgyfeirio at Gymorth Lles, Atgyfeirio at Ymarfer Corff, Cyfeirio a Chyfeirio Gweithredol, Llesiant, Llwybr Presgripsiynu Cymdeithasol, Ymarferydd Presgripsiynu Cymdeithasol, Ymyriadau’n Seiliedig ar Natur

filed under: