Atgyfeirio Creadigol

Dyma pryd rydych chi’n cael eich atgyfeirio i gymryd rhan mewn gweithgaredd creadigol. Er enghraifft, canu, cerddoriaeth, celf, dawnsio a ffotograffiaeth.

Mae hyn weithiau yn cael ei alw yn: atgyfeiriad at y celfyddydau, atgyfeirio at amgueddfeydd, atgyfeirio at ddawnsio, celf ar bresgripsiwn, amgueddfa ar bresgripsiwn, dawnsio ar bresgripsiwn

Termau Cysylltiedig: Asedau Cymunedol, Atgyfeirio, Atgyfeirio Glas, Atgyfeirio Gwyrdd, Atgyfeirio at Addysg, Atgyfeirio at Gymorth Lles, Atgyfeirio at Ymarfer Corff, Cyfeirio a Chyfeirio Gweithredol, Llesiant, Llwybr Presgripsiynu Cymdeithasol, Ymarferydd Presgripsiynu Cymdeithasol, Ymyriadau’n Seiliedig ar Natur

filed under: