Atgyfeirio Gwyrdd

Dyma pryd rydych chi’n cael eich atgyfeirio i wneud gweithgaredd ym myd natur. Mae hyn yn gallu bod yn bethau fel garddio, heicio neu grefftau coetiroedd.

Mae campfa werdd yn lle fel coedwig neu ardd lle rydych chi’n gallu gwneud gweithgareddau atgyfeirio gwyrdd.

Mae hyn weithiau yn cael ei alw yn: presgripsiynu gwyrdd

Termau Cysylltiedig: Asedau Cymunedol, Atgyfeirio, Atgyfeirio Creadigol, Atgyfeirio Glas, Atgyfeirio at Addysg, Atgyfeirio at Gymorth Lles, Atgyfeirio at Ymarfer Corff, Cyfeirio a Chyfeirio Gweithredol, Llesiant, Llwybr Presgripsiynu Cymdeithasol, Ymarferydd Presgripsiynu Cymdeithasol, Ymyriadau’n Seiliedig ar Natur

filed under: