Atgyfeirio Glas

Mae hyn yn meddwl eich atgyfeirio i gymryd rhan mewn gweithgaredd mewn dŵr neu o’i amgylch. Er enghraifft, nofio, rhwyfo, syrffio.
Mae campfa las yn lle fel llyn neu draeth lle gallwch wneud gweithgareddau atgyfeirio glas.

Mae hyn weithiau yn cael ei alw yn: presgripsiynu glas

Termau Cysylltiedig: Asedau Cymunedol, Atgyfeirio, Atgyfeirio Creadigol, Atgyfeirio Gwyrdd, Atgyfeirio at Addysg, Atgyfeirio at Gymorth Lles, Atgyfeirio at Ymarfer Corff, Cyfeirio a Chyfeirio Gweithredol, Llesiant, Llwybr Presgripsiynu Cymdeithasol, Ymarferydd Presgripsiynu Cymdeithasol, Ymyriadau’n Seiliedig ar Natur

filed under: