Atgyfeirio at Ymarfer Corff

Dyma pryd rydych chi’n cael eich atgyfeirio i gymryd rhan mewn gweithgaredd ymarfer corff.

Mae’r Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol yn wasanaeth cenedlaethol sy’n cael ei redeg gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae hyn weithiau yn cael ei alw yn: ymarfer ar bresgripsiwn

Termau Cysylltiedig: Asedau Cymunedol, Atgyfeirio, Atgyfeirio Creadigol, Atgyfeirio Glas, Atgyfeirio Gwyrdd, Atgyfeirio at Addysg, Atgyfeirio at Gymorth Lles, Cyfeirio a Chyfeirio Gweithredol, Llesiant, Llwybr Presgripsiynu Cymdeithasol, Ymarferydd Presgripsiynu Cymdeithasol, Ymyriadau’n Seiliedig ar Natur

filed under: