Ymyriadau’n Seiliedig ar Natur

Mae’r rhain yn weithgareddau sy’n cynnwys treulio amser mewn natur i wella iechyd corfforol a meddyliol.

Maen nhw yn meddwl pethau fel:

  • Ecotherapi – gweithgareddau awyr agored ym myd natur i helpu wella eich iechyd meddwl.
  • Atgyfeirio gwyrdd – i wneud gweithgareddau ym myd natur a lleoedd tu allan fel parciau a choedwigoedd.
  • Atgyfeirio glas – i wneud gweithgareddau o fewn ac o gwmpas dŵr fel llyn neu lan y môr.

Termau Cysylltiedig: Asedau Cymunedol, Atgyfeirio, Atgyfeirio Creadigol, Atgyfeirio Glas, Atgyfeirio Gwyrdd, Atgyfeirio at Addysg, Atgyfeirio at Gymorth Lles, Atgyfeirio at Ymarfer Corff, Cyfeirio a Chyfeirio Gweithredol, Llesiant, Llwybr Presgripsiynu Cymdeithasol, Ymarferydd Presgripsiynu Cymdeithasol

filed under: