Cyd-Gynhyrchu

Mae hyn yn meddwl bod pobl yn gweithio gyda’i gilydd yn gyfartal i wneud neu ddatblygu rhywbeth.

Er enghraifft, gweithio gyda’ch ymarferydd presgripsiynu cymdeithasol i wneud cynllun gweithredu.

Termau Cysylltiedig: Atgyfeirio, Cyfeirio a Chyfeirio Gweithredol, Cynllunio Camau Gweithredu, Dull sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn, Llesiant, Llwybr Presgripsiynu Cymdeithasol, Presgripsiynnu Cymdeithasol, Sgwrs am Yr Hyn sy’n Bwysig, Ymarferydd Presgripsiynu Cymdeithasol

filed under: